Приморски

категория: Бадем
Плодовете узряват обикновено в периода 25 септември – 15 октомври. Те са средно едри до едри и овално-ланцетовидни. Черупката е мека и кафява на цвят. Рандеманът е около 55%. Ядката е пълна, с тъмна, слабо грапава кожица. Плодовете се брулят добре.