Никитски

категория: Бадем
Плодовете узряват обикновено в периода 15-25 септември. Те са едри до много едри, удължено овално-ланцетовидни с остър връх. Черупката е мека почти бяла. Рандеманът е около 50%. Ядката е пълна, едра със светла, гладка кожица и много вкусна. Плодовете се брулят отлично. Добри опрашители са сортовете: Нонпарел и Ароматичен.