Мавруд

категория: Винени лози
Мавруд е червен винен сорт.  От Мавруд се произвеждат висококачествени тъмночервени вина, които при отлежаване придобиват неповторим хармоничен вкус.  Средното тегло на грозда на Мавруд е 300 – 400 грама, което води до високи добиви от клон до 2 тона от декар.  Гроздето му узрява добре в началото на октомври.  Захарността на плода е около 17-22%, а киселинността – 6,5-10 г/л.