Дунав

категория: Десертни лози
Дунав е червен десертен сорт грозде Гроздето узрява към 20-30 VІІІ. Гроздът е средно голям, коничен, рехав. Зърното е много едро, продълговато с крехка, виненочервена до тъмносиня кожица. Консистенцията на зърното е хрупкава, месеста с приятен възкисел вкус. В технологична зрялост захарното съдържание е 16,6 %, а титруемите киселини 5 г/л. Лозите се отличават със висока родовитост и добивност (добива от лоза е около 4,480 кг, а от декар- 1344 кг). Гроздето е устойчиво при транспортиране.