Велика

категория: Десертни лози
Велика е червен десертен сорт грозде Гроздовете на сорт Велика са големи, конични, рехави. Зърната са много едри, дълги, слабо стеснени към върха. Кожицата е тъмночервено-виолетова. Сокът е безцветен. Значителна част от нормално развитите зърна на сорт грозде Велика са безсеменни. Консистенцията е хрупкава, а вкусът – неутрален, хармоничен. Гроздът на сорт Велика не се рони и е устойчив на траспортиране.Сортът грозде Велика е много силно растящ. Чувствителен е към ниски зимни температури и болести.