Ван

категория: Череши
Зрее 20 – 30 юни. Плодовете са едри, имат ширококълбовидна форма,заоблен връх и добре изразени рамене. Дръжката е къса и дебела. Месото е плътно, хрупкаво, жълтеникаво до слабо розово, сочно сладко, слабо кисело, с много добри до отлични вкусови качества. Съхраняват се добре при обикновени условия, като освен за прясна консумация са пригодни и за промишлена преработка и за замразяване.