Ароматичен

категория: Бадем
Плодовете узряват обикновено в периода 5-15 септември. Те са едри, широко сърцевидно-ланцетовидни. Черупката е хартиено мека, често разпукната по коремния ръб. Рандеманът на този сорт бадеми е около 55%. Ядката е пълна, с гладка и светла кожица. Плодовете се брулят добре. Добър опрашител е сорт Поморие.