Партньори

 • Фрукто сливен АД гр. Варна
 • “КОЗАРОВИ” ООД с. Равда
 • “ЗЛАТАРСКО” ЕООД гр. Смолян
 • ЗП Лазар Стаев Велевски с. Брани пола
 • ЗП Жана Василева Русева гр. Стара загора
 • ЕТ “РА – ЛЕЙ” с. Добротица
 • ЗП “Даниел Николаев Николов” гр. Бургас
 • “Троянска череша” ООД гр. Плевен
 • ЕТ “Андрей Митев Генчев” с. Иречеково
 • ЕТ “АСО – Христо Нанев” гр. Бургас
 • “АГРИАТИКА” ООД гр. Силистра
 • “АГРО ДОБРЕВ” ЕООД гр. Добрич
 • “Градинариум” ЕООД гр. София

И много други от цялата страна.